سفارش تبلیغ
سرور مجازی
سرور مجازی
تفکّر مایه زندگانی دل بیناست . [پیامبر خدا صلی الله علیه و آله]
انا مجنون الحسین علیه السلام
دربارهانا مجنون الحسین علیه السلام

وضعیت من در یاهـو
مجنون الحسین(ع)
حسین (ع) به ما آموخت چگونه به اصول گردن نهیم و چگونه پاسداری کنیم . و به ما آموخت چگونه عقیده را مقدس بداریم و چگونه از آن به دفاع برخیزیم. و...
آهنگ وبلاگ

همه ملل واقوام درانتظارنجات دهنده ای هستند که روزی بیایدومظلومان راازظلم ظالمان عالم نجات بخشد.

کسی می آیدکه اخلاق ورفتارپیامبر گونه خواهد داشت.

کسی می آیدتا اشک چشمان یتیمان را پاک کند.

کسی می آید تا مرهم زخم مظلومان باشد.

کسی می آیدتا عدالت را آنگونه که باید باشداجراکند.

اومی آیدتا کسانی که به استضعاف کشیده شده اندوارث زمین شوند.

او می آیدتاجهنم دنیارابهشت سازد.

اومی آید......اومی آید....


کلمات کلیدی:


نوشته شده توسط مجنون الحسین(ع) 85/7/27:: 10:44 عصر     |     () نظر


انجمن علمی تفریحی فورآل