سفارش تبلیغ
صبا ویژن
هر کس نیکو بپرسد، بداند . [امام علی علیه السلام]
انا مجنون الحسین علیه السلام
دربارهانا مجنون الحسین علیه السلام

وضعیت من در یاهـو
مجنون الحسین(ع)
حسین (ع) به ما آموخت چگونه به اصول گردن نهیم و چگونه پاسداری کنیم . و به ما آموخت چگونه عقیده را مقدس بداریم و چگونه از آن به دفاع برخیزیم. و...
آهنگ وبلاگ

چون خلافت رشته از قرآن گسیخت            حریت را زهراندرکام ریخت                   

خاست آن سر جلوه خیرالامم          چون سحاب قبله باران در قدم                  

بر زمین کربلا بارید ورفت                             لاله در ویرانه ها کارید و رفت

تــــا قیامت قطع استبداد کرد         مـــــوج خــون او چمن ایجاد کرد

بهر حق در خاک وخون گردیده است        پس بــــــنای لااله گــــردیده است

مـــدعایش ســــلطنت بودی اگر        خود نکردی با چنین سامان سفر

دشـــمنان چون ریگ صحرا لا تعد        دوســــــتان او به یزدان هم عدد

ســــر ابراهیم واســــماعیل بود           یـــعنی آن اجمال را تــفصیل بود

عزم او چون کوهساران استوار        پـــایدار و تندسیر وکام کار

تیغ بــهر عزت و دین است وبس        مقصد او حفظ آیـــین است و بس

مــا ســو الله را مســلم بنده نیست       پسش فرعونی سرش افکــنده نسیت

خون او تفسیر این اسرار کرد       مــلت خوابیده را بــیدار کرد

تیغ لا چــون از میان بیرون کشید        از رگ اربـــاب باطل خون کشید

نقش الا الله بر صــحرا نوشت      سطر عنوان نجات ما نوشت

رمــز قرآن از حسین (ع)آموختیم      ز آتش او شـــعله ها اندوختیم

شــوکت شام و فر بغداد رفت      سطوت غرناطه هم از یاد رفت

تار مــار از زخمه اش لرزان هنوز         تازه از تکبیر او ایمان هنوز


کلمات کلیدی:


نوشته شده توسط مجنون الحسین(ع) 85/8/16:: 3:17 عصر     |     () نظر


انجمن علمی تفریحی فورآل